Psychotesty pro řidiče jako na západě?


Protože sledujeme aktuální trendy v oblasti psychotestů pro řidiče, zúčastnili jsme se  odborného semináře, který pořádala Asociace dopravních psychologů ve spolupráci s  Dopravním podnikem hl.m. Prahy.

Seminář byl věnován dopravněpsychologickému vyšetření řidičů s adiktologickou anamnézou, čili těch, kteří řídí automobil pod vlivem návykových látek.

Hlavním tématem byla psyychologická specifika týkající se těchto řidičů. Smutné je, že díky současné legislativě nemá policie ČR kompetence k tomu, řádně prošetřit řidiče na místě nehody, dokonce ani nechat ho projít se po bílé čáře tak, jak je to např. v západních zemích. Velmi zajímavý je pohled rakouských kolegů z oboru, kteří mají propracovanější přístup v této oblasti. Řidiči se pravidelně po zabavení ŘP prokazují jaterními testy na důkaz toho, že abstinují a napravili se. Musí také docházet na pravidelnou podpůrnou psychoterapii. Toto vše před tím, než mohou podstoupit psychotesty pro řidiče kvůli vrácení ŘP.

Uvidíme, jak se bude legislativní rámec vyvíjet v ČR....

  IMG00042-20140225-1141

Mgr. Věra Rejlová, dopravní psycholog, www.impactea.cz