Koučování a supervize


Supervize je nástrojem profesionální reflexe a sebereflexe. Slouží pracovníkům pomáhajících profesí a firem ke zlepšení pracovní výkonnosti a k uchopení pracovních problémů z jiného úhlu pohledu.  Externí supervizor využívá své „nezaujatosti“, odstupu a nadhledu díky tomu, že není sám osobně zaangažován v daném problému. Supervizor pomáhá se zvládáním pracovních obtíží a vztahů na pracovišti, které mají často velký vliv na pracovní výkon. Dále pomáhá formulovat nové pracovní cíle a poskytuje cesty pro jejich naplnění.


Nabízím tyto formy supervize:

•    Individuální supervize (koučování)
•    Skupinová supervize (8 – 10 členů)
•    Týmová supervize – zaměřuji se na práci se všemi členy pracovního kolektivu (vztahy v týmu, efektivita pracovního výkonu týmu)
•    Projektová supervize