Žadatelé o zbrojní průkaz


Vyšetření psychologem trvá max. 2 hodiny v případě, že u Vás psycholog neshledá žádný závažný problém.

Žadatel získává potvrzení o psychické způsobilosti/nezpůsobilosti k získání zbrojního průkazu.

 

Vyšetření žadatelů o zbrojní průkaz probíhá podle Zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních:

§ 20
Zdravotní způsobilost pro vydání zbrojního průkazu

(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D je posuzujícím lékařem lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.