PRO A PROTI: Zbraň až po psychotestu...


Žádné psychotesty, jen zdravotní prohlídka. Je to pro vydání zbrojního průkazu dostačující? Diskusi na toto téma otevřel případ tragické střelby v Uherském Brodě, kdy Zdeněk Kovář zabil osm lidí a nakonec i sám sebe. Sítem pro vydávání zbrojních průkazů prošel. Mezi lidmi v Česku je nyní víc než 752 tisíc legálně držených zbraní.

Žadatelé o zbrojní průkaz v České republice musejí prokázat spolehlivost, bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav a odborné znalosti. Pokud se neléčí například na psychiatrii, je pouze na ošetřujícím lékaři, zda jim vydá potvrzení o zdravotní způsobilosti, nebo je pošle ještě za specialistou.

Pokračování článku Václava Marhoula naleznete zde...

Povinné psychotesty pro střelce


Masakru v Uherském Brodě bylo možné zabránit, pokud by existovala povinnost psychologického vyšetření pro držitele zbrojního průkazu.

Duševně narušený člověk zastřelil osm lidí v restauraci nedaleko svého domu. V okolí byl považován za psychicky nemocného "podivína", měl pocit, že ho napadají, trpěl pocity nespravedlnosti a šikany ze strany úřadů, byl stále agresivnější vůči svému okolí. Pod vlivem chorobných představ a velmi silného afektu vzal "spravedlnost" do vlastních rukou a bezcitně popravoval nevinné lidi. V den tragédie již nebyl schopen ovládat své jednání.

Pokračování článku Džamily Stehlíkové naleznete zde...

Psychotesty pro řidiče - nová legislativa (výňatek)


Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
(novela č. 48/2016 Sb. s účinností od 20. 2. 2016)

§87a: Dopravně psychologické vyšetření

  • (1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:
    • a) držitel řidičského oprávnění skupin pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
    • b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.
  • (2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

    Číst dál...

Jak si správně vybrat kariéru?


Uvažujete o své budoucí kariéře a ještě si nejste úplně jistí tím, kterým směrem se vydat?

V dnešní době je spousta možností při výběru studia, ze kterých můžete vybírat. K dispozici jsou státní i soukromé vysoké školy, které Vám mohou pomoci při shánění dobré práce.

Stejně jako vzdělání je však důležitá také praxe a psychická pohoda.

Kterých 6 kroků ke správné volbě je nezbytné podniknout?

Číst dál...

Psychotesty pro řidiče jako na západě?


Protože sledujeme aktuální trendy v oblasti psychotestů pro řidiče, zúčastnili jsme se  odborného semináře, který pořádala Asociace dopravních psychologů ve spolupráci s  Dopravním podnikem hl.m. Prahy.

Číst dál...