Profesní a kariérové poradenství


  • Stojíte před rozhodnutím vybrat si správnou střední či vysokou školu?
  • Ukončili jste studium, hledáte své první zaměstnání a nevíte, na jakou profesi se hodíte?
  • Rozhodujete se, že změníte zaměstnání, ale netušíte, jak na to a zda vůbec?
  • Máte nadané dítě a potřebujete se rozhodnout, kterou oblast jeho nadání rozvíjet?

 

Přijďte se poradit!

Jak to probíhá?

 

Na první konzultaci probereme vaše potřeby a očekávání v profesním životě. Proběhne také psychologické vyšetření zaměřené na volbu povolání/výběr školy. Pracuji s osvědčenými psychodiagnostickými technikami, které opakovaně prošly několika validizačními studiemi a umožňují identifikovat silné stránky vaší osobnosti. V případě vašeho zájmu je možné diagnostikovat také osobnostní předpoklady pro výkon určité profese, nebo intelektové schopnosti či další výkonové složky jako je paměť, pozornost, odolnost vůči stresu apod. Jsem vyškolena také pro práci s projektivními technikami včetně grafologie.

Na druhé konzultaci obdržíte kompletní zpracovanou výslednou zprávu včetně doporučení pro rozvoj vašeho potenciálu. Na základě těchto doporučení můžete již pracovat na svém rozvoji sami, případně se můžeme domluvit na koučovacích sezeních, kde budeme na vámi požadované změně a rozvoji pracovat společně.

 

  • Potřebujete se připravit na pracovní pohovor nebo na ústní část přijímacích zkoušek?
  • Nevíte si rady s tím, jak správně napsat CV?


Mám dlouholeté zkušenosti z oblasti personalistiky, kdy jsem se věnovala recruitmentu, tedy výběru správných kandidátů na dané pracovní pozice.

Poradím vám,  jak správně napsat Vaše CV tak, aby zaujalo personalisty či majitele firem.

Dám vám užitečné tipy, jak se připravit na pohovor, který společně také natrénujeme.