Dopravně psychologické vyšetření ("psychotesty")


Vyšetření provádíme za pomocí moderní přístrojové techniky v délce trvání cca 1,5 hodiny. Písemnou zprávu o výsledku vyšetření obdržíte na počkání.

Posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla se provádí podle zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) v platném znění od 1. 8. 2011 a vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

 

Je určeno pro:

1) Profesionální řidiče

Povinnost projít psychotesty se týká všech řidičů z povolání, konkrétně tedy řidičů skupiny: C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E.

  • řidiče kamionů a nákladních automobilů
  • řidiče aut nad 7,5 tun
  • řidiče autobusů

2) Vybodované řidiče

  • řidiče, kteří se tzv. vybodovali – nasbírali všech 12 bodů
  • pro řidiče, kteří žádají o vrácení ŘP po zákazu řízení motorových vozidel

3) Pro řidiče starší 65 let

Provádí se na žádost obvodního lékaře u řidičů, kteří dovršili věku 65.

 

Podrobné informace naleznete na našich speciálních stránkách ZDE.

  

Další služby v oblasti dopravní psychologie:


 

  • Psychologické posudky reklamy v blízkosti dopravní komunikace
  • Psychologické posudky  umístění informací ve vozidle
  • Rehabilitační programy a psychoterapie pro rizikové řidiče
  • Dopravní výchova

Veškeré služby vyžadují, aby je prováděl zkušený dopravní psycholog, který získal akreditaci Ministerstva dopravy.

Garancí služeb v této oblasti je Mgr. Věra Rejlová, akreditovaná dopravní psycholožka.

 

Pozn.: Akreditace udělena rozhodnutím Ministerstva dopravy - odbor provozu silničních vozicel, č.j.: 133/2013 - 160 - OST /4 ze dne 19.7.2013